Beteende

När världar kolliderar

Tror du din häst är en familjmedlem; kanske ett förvuxet barn eller ett surugat för dom som inte är hemma längre.

I så fall är du inte ensam. Hästar tar fram vårdaren i oss. Vi kramar dom. Badar och ryktar dom. Inkluderar dom i våran familj och vi ordnar trevliga små hem i form av boxar med allahanda färger på tillhörigheter och annat. Packar in dom i varma täcken, naturligtvis i rätta färger, när det är kallt eller för lerigt, regnigt osv.

I korthet, vi vill så gärna tro att våra hästar har ett behov och behöver alla dessa saker bara därför vi så gärna vill att de ska ha dom. Vi har en förställning, att om dom bara har dessa materiella ting, i all sin färgprakt, så kommer dom i utbyte att underkasta och med hängivenhet älska oss så som vi vill. Samt lita på oss och aldrig få tanken att skada oss.

Verkligheten är en helt annan. Din, kanske nyinköpta familjemedlem, väger fem till tio gångar din egen vikt och är sex gångar snabbare än du. Kan med en spark skada dig allvarligt, eller ännu värre – döda dig. Så om du betraktar din vän som en större upplaga av en människa, så är du på väg att förlora den kanske lilla respekt som hästen har för dig.

Med andra ord det är en häst!

Med detta menas att din vän är konstruerad att bete sig och reagera som en häst och inget annat.

Om du glömmer dessa grundläggande sanningar så är det nästen förutbestämt att du är en förlorare. I relationen människa-häst kommer för all framtid att vara ett krig mellan dessa två världar.

Detta är i särklass den största anledningen till konflikter, problem ock skador vid hanteringen av hästar.

För att hjälpa dig att förstå, vill jag förklara fem fundamentala skillnader mellan våra världar. Jag vill för varje område förklara hästens sociala hierarki, syn, naturliga miljö, beteende vid fara samt beteende relaterade till mat. För varje område vill jag klargöra hur hästen är programmerad att fungera, samt hur du är programmerad, samt möjligheterna till konflikt och hur du kan klara av att lösa dessa konflikter.