1. Det sociala beteendet

… den första skillnaden:

Hästens värld

Hästen är ett flockdjur. Dvs den är inordnad inom flocken och det är avgörande för dens överlevnad. I dens värld är dens ställning inom flocken avgörande när den ska äta, vad den ska äta. När den ska dricka och när. När den ska förflytta sig och vart. Den dominanta hästen har alltid företräde i allt från maten till den bästa liggplatsen. Eftersom det finns stora fördelar att stiga i denna rangordning, så kommer den ständigt att försök stiga i rangordning för att uppnå en bättre position. Samma gäller tamhästen. Om inte rangordningen är fastställd så ordnas det med spark, bett eller kanske med en knuff.

När väl rangordningen är fastställd räcker det med en blick, bakåtstrukna öron, en släng med huvudet eller en markering för att behålla denna ställning.

I vår värld

Där är det förmodligen endast en fyrbent av storlek, en vän som vi omger oss med på kamratlig basis, och det är hunden. Dock är denna fyrbenta vän ett flockrovdjur men även den är undergiven sin ledare. I hans ögon är du ledarhunden. När han nosar på dig och viftar på svansen är det en signal till undergivenhet. När nu din häst gör samma sak får du samma känsla som hos hunden. Det är här relationen mellan dig och din häst börjar gå snett.

Anledningen till konflikt

Hos hunden betyder nosande underkastelse. När hästen gör samma sak tränger den in i din personliga zon och ifrågasätter din ställning som ledare. Precis som du kanske ser hästen som en stor hårig familjemedlem så ser hästen dig som en flockmedlem. För hästen är du antingen ledare i eran lilla flock eller också är han det och då är du underordnad honom.

Som ledare kommer hästen naturligtvis att behandla dig som en underordnad och på ett eller annat sätt innebär det en risk för dig. Ex. bitas, sparka, knuffa omkull dig, gnida sig mot dig, trycka dig upp i boxväggen, svår att leda och hantera, göra motstånd mot allt vad du vill göra med honom, visa aggression etc.

Hur undviker du konflikter

Hästen ska behandlas som en häst och han gör det samma. Om han tränger in i din zon så se till att det omedelbart framgår vad du anser är din zon. OBS: komihåg att din hästs tidsperspektiv inte är mera än två till tre sekunder. Efter en tid har han glömt händelsen och en eventuell bestraffning kommer endast att göra honom förvirrad.

Låt alltid straffet motsvara förseelsen. Om din häst vänligt har invaderad din zon, t.ex. genom att gnugga huvudet mot dig. Ge honom en vänlig men bestämt smäll på sidan av huvudet eller halsen. Om det är en aggressiv invasion, t.ex. att hästen går över dig, ge en ordentlig smäll, vråla och bete dig som en häst.

Kom ihåg att detta inte är grymhet, detta är det kroppsspråk som hästar mellan varandra, och det är det språk som dom förstår.

Om din häst lägger öronen tillbaka när du ska mata honom så ska han inget ha. Genom att ge hästen mat belönar du honom för sitt beteende och han uppfattar det som att nu lägger jag öronen tillbaka så kommer det mat och därigenom får han ett oacceptabelt beteende. Vänta till dess att han står med spetsiga öron och hälsar dig välkommen.