2. Synen

… den andra skillnaden:

Hästens värld

Hästens syn är huvudsakligen monokulär, alltså ett öga på varje sida av huvudet. Varje öga arbetar oberoende av det andra och sänder signaler till respektive sidor av hjärnan när dom sondera terrängen för faror. Ett resultat av detta gör att hästens perifera syn är utmärkt. Det är bara när båda ögonen fokusera på något rakt framför som han får binokulär syn som skickar en bild till hjärnan. Långdistansseendet är alltså utmärkt eftersom han är ett djur som konstruerats för att hålla kollen på präriens horisont. Närseendet är dårligt. Hästens förmåga att fokusera är långsamt och måste röra på huvudet för att kunna så, vilket också gör att objektet tycks röra sig.

En häst har överdimensionerade näthinnor som förstorar så att de verkar ca 50% större än de är, små rörelser uppfattas som mycket större.

Dessa synfakta kopplade till den bristande förmågan att fokusera snabbt förhindrar att hästen fattar logiska beslut. Istället förses hästen med nyckeldata för överlevnad. Visuella informationer som skriker VARNING ROVDJUR får hästen att instinktivt och omedelbart reagera, och utan att stanna till och tänka, får han snabbt ett stort avstånd mellan sig och faran.

I vår värld

Vi ser i vår värld binokulärt. Vi har ett bra seende, gott djupseende och förmåga att fokusera omedelbart. Vår perifera syn är däremot ganska dåligt.

Anledning till konflikt

Vår snabbfokuserande syn i kombination med vår logiska förmåga ger oss möjlighet att nästan omedelbart identifiera ett farligt objekt som just ofarligt. Hästens syn kan göra att samma uppfattas som livshotande. T.ex. uppfattar vi en plastpåse som flyger omkring som skräp medan hästen kan tänka rovdjur! Dessutom kan hästens perifera syn tillåta honom att se ett hästätande monster mycket tidigare än vi gör.

Hästen är byggd för att skygga och springa iväg vid minsta fara för att sedan tänka efter vad var jag rädd för.

Från långt håll kan hästen använda sin goda syn till att värdera eventuella faror. Om man inte är beredd är det lätt att bli skadad. I bästa fall blir man skrämd av hästens uppträdande och troligen irriterad.

Hur man undviker problem

Var vaken när du är närheten av hästar. Använd panikhakar som är lätta att lossa om hästen av någon anledning får panik. Eventuellt släpp grimskaftet, det går alltid att hämta när den har sprungit färdig. Försök alltid att hålla dig ur hästens eventuella flyktväg så att du inte blir översprungen. När du rider ska hästens fulla uppmärksamhet vara på dig. Om inte så se till att du får den. Var uppmärksam på din hästs kroppsspråk. Hästen signalera nästan alltid innan den gör något.

Ju tryggare din häst är med dig ju tryggare blir du och då byggs inte flyktinstinkten inte upp lika snabbt.