Att arbeta med en häst

Att arbeta med en häst enligt NH är inte någon ny företeelse. Hur kunde dom gamla romarna få hästen till att gå i paredom. Hur kunde de gamla indianerna få hästen till att i full fart ta sin ryttare så nära en buffelflock att man kunde döda bytet med pil och båge – eller spjut.Vad de ”gamla” mästarna kom på var auktoritet, frihet, timing och prestation.

Auktoritet

Det är här som ledarskapet kommer in. Oavsett vad som händer i hanteringen med hästen, så måste hästen veta att den kan lita på oss/den som hanterar den. Hästen är som bekant ett flyktdjur och vill, om den blir skrämd av något, i alla lägen försöka fly. Det är våran uppgift att i alla lägen få hästen att förstå att det är tryggast hos oss.

Hästen vill oss inget illa. Den vet inte vad det innebär och den förstår inte tanken. Däremot är det så att den, om den genom sin storlek och styrka kan skada oss, eller i värsta fall döda oss, om den inte förstår vad som händer. Kan den inte fly kommer den att försvara sig med alla medel.

Med andra ord se till att det finns ett befäst ledarskap.

Frihet

Ingen häst är så medgörlig eller lätt att lära, som en häst i frihet. Låter det konstigt? Det förhåller sig så att, om hästen är fri och gör som vi vill att den ska göra, så gör den det av egen vilja. Att ha en häst lös i rundpaddok eller paddog/ridhus ger den alltid två valmöjligheter. Antingen göra det vi ber den om eller gå därifrån. Då gäller det att, genom våran auktoritet, tala om för hästen att det är mycket bättre att vara med oss.

Tajming

Om en häst gör något annat än det vi vill ha den till att göra, kan en orsak vara tajmingen. I princip så måste denna ”tillrättavisning” ske inom en viss tid. Detta är dock inte det viktiga, utan att tiden mellan ”felet” och tillsägelsen är så kort som möjligt. Riktigt bra är det om man säger till när hästen har tanken på gång.

Prestation

Om där finns dom tre första kriterierna i vår hantering av hästen kommer den att göra allt vad vi ber den om. Dock är det så att vi mycket lätt kan rasera allt, om vi ber om för mycket. Lägg alltid av när det är som roligast och fungerar som bäst. Hästen måste ha tid att smälta allt den har lärt sig. Ju kortare inlärningstid ju snabbare förstår hästen, och då tycker den att det är roligt. Låt aldrig din prestation bli hästens. Vi har en mycket stor benägenhet att vilja gå lite längre. Det går ju så bra så vi kan väl gå lite längre. När den tanken kommer så ska du stoppa omedelbart.

Till sist

Du gör det mycket, mycket lättare om du löser problemen istället för att kringgå dom.