Lastningsproblem

LastningsproblemAtt lasta sin häst upplever många som ett problem. Inte nog med att hästen ska göra vad som strider mot dess naturliga beteende utan ska den även göra vad som upplevs som motsägelsefullt och obehagligt kan det rent av bli farligt.

Lär din häst att gå på en transport och lär den det i tid. Då blir det både roligt och avslappnat för dig och din häst.

Mer info…