Sammanställning av ett ridpass

 • Förenkla
 • Bryt ned till enskilda komponenter
 • Sluta aldrig att arbeta med grunderna
 • Lär känna dig själv och din kropp
 • Direkt och indirekt tygeltag samt halvhalt
 • Använd bara en hjälp i taget
 • Eftergift med händerna samt eftergift med benen
 • Förfina dina hjälper. Stanna så nära ”ingenting” som möjligt
 • När det räcker med bara en hjälp kan du försöka med att kombinerade hjälper om du måste. Använd din intelligens.
 • Alla övergångar ska vara enkla och mjuka
 • Älska hästen
 • Älska det du gör
 • Lär känna dig själv och dina reaktioner
 • Rid för glädjen i ridningen, inte för tävlingen
 • Ge alla hjälper på ”Tai Chi”-vis, mycket sakta och mjuka
 • Vänta på hästens reaktion innan du agera igen
 • Om hästen inte vill agera – trots att du givit korrekta hjälpa – be om lydnad